Przejdź do treści

Fundusze UE

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Identyfikacji odpowiednich programów w odniesieniu do planowanej inwestycji;

Wstępnej oceny szans i możliwości Klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji;

Opracowywania biznesplanów i/lub studium wykonalności;

Sporządzania analiz finansowych;

Opracowywania wniosków o dotacje i wniosków kredytowych i/lub pożyczkowych;

Pomocy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji (załączników);

Dostarczenia w wymaganym terminie i do odpowiedniej jednostki oceniającej kompletnej aplikacji;

Pomocy w opracowaniu analiz i opinii jak: ocena wpływu na środowisko, opinie budowlane, opinie prawne itd.;

Zarządzania projektem na etapie realizacji.

Zakres i forma współpracy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od jego oczekiwań i potrzeb.

Jesteśmy doświadczoną firmą doradczą, świadczącą szerokie spectrum usług związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, a także zarządzaniem projektami współfinansowanymi z UE.

Mamy doświadczenie w tworzeniu wysokobudżetowych projektów, pomagamy naszym Klientom pozyskać środki, a następnie rozliczyć je w skuteczny sposób. Stworzone przez nas projekty otrzymują wysokie oceny, pozytywnie przechodzą proces aplikacyjny i przyczyniają się do kształtowania nowoczesnej polskiej gospodarki.

Zakres i forma współpracy jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem w zależności od jego oczekiwań i potrzeb.